Larm & Säkerhet

Jablotron Larmsystem

Jablotron Larmsystem

Inbrott blir allt mer vanliga i takt med ett hårdare klimat i samhället. Alla önskar och har rätt till en trygg och säker vardag. Att investera i ett inbrottslarm är idag en självklarhet hos många, både för bostad och företag.

Jablotron knappsatsMan kan använda sitt larmsystem även till andra säkerhetsfunktioner, t ex automatiskt brand-/gaslarm, översvämning-/fuktlarm, frost-/högtemperaturlarm, nöd-/hälsoproblemlarm samt fjärrstyra smarta hemfunktioner via sin mobiltelefon även när du inte är hemma.
Jablotrons larmsystem har alla dessa funktioner.

Jablotron 100

JA-100 är ett nytt revolutionerande larmsystem med ett smart kontroll- och styrsystem. Det är inte bara en heltäckande lösning för att skydda personer och egendom mot inbrott, brand och andra risker. Det integrerar även smarta och lättanvända funktioner för en smidig och intelligent styrning av ditt hem eller företag.

Systemet hanterar installation av såväl trådlösa som trådkopplade enheter via systemets buss. Det kan flexibelt anpassas till de höga krav som ställs för stora företag liksom enklare behov för mindre byggnader och hem. Systemet har en unik logisk manöverpanel och kan enkelt hanteras av användaren. JA-100 är ett professionellt säkerhetssystem som kräver professionell installation av en utbildad installatör.

JA-100 finns med TELE, LAN eller GSM larmsändare.

Jablotron

linje

Mer information om Jablotron Larmsystem